Tiner Ürün Grubu / Diğer Tinerler

Ürün katoloğunu Hemen indirin.

SENTETİK TİNER | TH100

Sentetik ürünlerin inceltilmesi için geliştirilmiş çözme gücü yüksek tinerdir.

  • TH100 Ambalaj Dolumları: 14 Kg. / 12 Kg. / 12 L. / 10 Kg. / 2,5 L. / 1,5 L. / 0,5 Kg.

RETARDER | TH190

Ortam sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda portakallanma, beyazlama, kaynama gibi yüzey problemlerini gidermek ve son kat boya ve verniklerin yayılmasını iyileştirmek için ürüne yaklaşık %3 - %4 oranlarında eklenen, tüm sistemlerle uyumlu tinerdir.

  • TH190 Ambalaj Dolumları: 10 Kg. / 3 Kg. / 1 Kg.

TEMİZLİK TİNERİ | TH117

Çok yüksek çözücülük gücüne sahip, temizlik amacıyla kullanılabilen tinerdir.

  • TH117 Ambalaj Dolumları: 14 Kg. / 12 Kg.

AKRİLİK TİNER | TH113

Akrilik boya ve vernik uygulamalar için geliştirilmiş çözme gücü yüksek tinerdir.

  • TH113 Ambalaj Dolumları: 14 Kg.

İbavet Ürün Katoloğu

Ürün katoloğunu Hemen indirin.