IBAVET

Çevre

İba Valresa A.Ş. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmaktır. Bu amaçla Kimya Sektörüne örnek teşkil edecek eylemler planlamış ve uygulamada süreklilik sağlanmıştır.

IBAVET

Sağlık

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve çevresel etkilerin kontrolüne yönelik çalışmalar başarıyla yürütülmektedir. Yasal gerekliliklere ve yönetmeliklere tam uyum sağlanarak çevreyle dost bir üretim amaçlanmıştır.

Proses atıklarının toprağa, suya ve havaya karışması engellenmiştir. Ürünlerimizde insan sağlığına ve çevreye zararlı etkisi bulunması nedeniyle kullanımı yasaklanan kimyasallar kullanılmamaktadır. Kısıtlı kullanım izni verilen kimyasallar sınır değerleri aşmayacak şekilde kullanılmaktadır.

IBAVET

İş Güvenliği

Tehlike işaretlemeleri, risk ve kullanım sırasında alınacak önlemler ürün ambalajlarında belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği risk analizleri ile üretim esnasında çalışanlarımızın maruz kalabileceği tehlikeler belirlenmiş gerekli önlemler alınmıştır. Kişisel koruyucu malzemeler Avrupa standartlarına uygun olarak özenle seçilmektedir. Çalışanlarımıza İSG, çevre, acil durum ve yangın konularında periyodik eğitimler verilmekte, acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

Adresimiz

Oğuz Caddesi No:24 I. Organize Sanayii Bolgesi
06930 Sincan / ANKARA

Tel : 0 312 267 56 22
Fax: 0 312 267 56 29
info@ibavalresa.com.tr